Βυθισμένη αντλία

 • Submerged pump 40YPV

  Βυθισμένη αντλία 40YPV

  Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές: Αντλία υγρού τύπου Υ για κάθετη φυγοκεντρική αντλία πολτού, βυθισμένη στο υγρό, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά λειαντικών, χονδροειδών σωματιδίων, υψηλή συγκέντρωση πολτού. Δεν χρειάζεται στεγανοποιητικό άξονα και νερό στεγανοποίησης άξονα και μπορεί να λειτουργήσει κανονικά υπό συνθήκες ανεπαρκούς αναρρόφησης. Χρησιμοποιείται ευρέως στη μεταλλουργία, την εξόρυξη, το πετρέλαιο, τη χημική βιομηχανία, τον άνθρακα, την ηλεκτρική ενέργεια, τις μεταφορές, τη βυθοκόρηση ποταμών, τα οικοδομικά υλικά και τη δημοτική μηχανική ...
 • Submerged pump 65YQV

  Βυθισμένη αντλία 65YQV

  Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές: Αντλία υγρού τύπου Υ για κάθετη φυγοκεντρική αντλία πολτού, βυθισμένη στο υγρό, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά λειαντικών, χονδροειδών σωματιδίων, υψηλή συγκέντρωση πολτού. Δεν χρειάζεται στεγανοποιητικό άξονα και νερό στεγανοποίησης άξονα και μπορεί να λειτουργήσει κανονικά υπό συνθήκες ανεπαρκούς αναρρόφησης. Χρησιμοποιείται ευρέως στη μεταλλουργία, την εξόρυξη, το πετρέλαιο, τη χημική βιομηχανία, τον άνθρακα, την ηλεκτρική ενέργεια, τις μεταφορές, τη βυθοκόρηση ποταμών, τα οικοδομικά υλικά και τη δημοτική μηχανική ...
 • Submerged pump100YRV

  Βυθισμένη αντλία 100YRV

  Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές: Αντλία υγρού τύπου Υ για κάθετη φυγοκεντρική αντλία πολτού, βυθισμένη στο υγρό, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά λειαντικών, χονδροειδών σωματιδίων, υψηλή συγκέντρωση πολτού. Δεν χρειάζεται στεγανοποιητικό άξονα και νερό στεγανοποίησης άξονα και μπορεί να λειτουργήσει κανονικά υπό συνθήκες ανεπαρκούς αναρρόφησης. Χρησιμοποιείται ευρέως στη μεταλλουργία, την εξόρυξη, το πετρέλαιο, τη χημική βιομηχανία, τον άνθρακα, την ηλεκτρική ενέργεια, τις μεταφορές, τη βυθοκόρηση ποταμών, τα οικοδομικά υλικά και τη δημοτική μηχανική ...
 • Submerged pump150YSV

  Βυθισμένη αντλία 150YSV

  Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές: Αντλία υγρού τύπου Υ για κάθετη φυγοκεντρική αντλία πολτού, βυθισμένη στο υγρό, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά λειαντικών, χονδροειδών σωματιδίων, υψηλή συγκέντρωση πολτού. Δεν χρειάζεται στεγανοποιητικό άξονα και νερό στεγανοποίησης άξονα και μπορεί να λειτουργήσει κανονικά υπό συνθήκες ανεπαρκούς αναρρόφησης. Χρησιμοποιείται ευρέως στη μεταλλουργία, την εξόρυξη, το πετρέλαιο, τη χημική βιομηχανία, τον άνθρακα, την ηλεκτρική ενέργεια, τις μεταφορές, τη βυθοκόρηση ποταμών, τα οικοδομικά υλικά και τη δημοτική μηχανική ...