Αντλία SiC Slurry

 • SiC Slurry pump fittings 01

  Εξαρτήματα αντλίας SiC Slurry 01

  Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και ΧΡΗΣΕΙΣ της αντλίας LYT: όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το μέσο είναι κατασκευασμένα από καρβίδιο πυριτίου, αντοχή στη φθορά και αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας. Η συσκευή αξονικής ρύθμισης παρέχεται για να διατηρεί την αντλία σε λειτουργία στο αποτελεσματικό σημείο μέσω αξονικής ρύθμισης των εξαρτημάτων υπερέντασης. Η πυκνότητα του στροφείου καρβιδίου του πυριτίου είναι χαμηλή, ο βαθμός διαταραχής της λειτουργίας του άξονα είναι μικρός, η λειτουργία της αντλίας είναι πιο σταθερή. Υπάρχει ένας μεγάλος κωνικός χώρος ανάμεσα στο ...
 • SiC Slurry pump fittings 02

  Εξαρτήματα αντλίας SiC Slurry 02

  Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και ΧΡΗΣΕΙΣ της αντλίας LYT: όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το μέσο είναι κατασκευασμένα από καρβίδιο πυριτίου, αντοχή στη φθορά και αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας. Η συσκευή αξονικής ρύθμισης παρέχεται για να διατηρεί την αντλία σε λειτουργία στο αποτελεσματικό σημείο μέσω αξονικής ρύθμισης των εξαρτημάτων υπερέντασης. Η πυκνότητα του στροφείου καρβιδίου του πυριτίου είναι χαμηλή, ο βαθμός διαταραχής της λειτουργίας του άξονα είναι μικρός, η λειτουργία της αντλίας είναι πιο σταθερή. Υπάρχει ένας μεγάλος κωνικός χώρος ανάμεσα στο ...
 • SiC Slurry pump fittings 03

  Εξαρτήματα αντλίας SiC Slurry 03

  Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και ΧΡΗΣΕΙΣ της αντλίας LYT: όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το μέσο είναι κατασκευασμένα από καρβίδιο πυριτίου, αντοχή στη φθορά και αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας. Η συσκευή αξονικής ρύθμισης παρέχεται για να διατηρεί την αντλία σε λειτουργία στο αποτελεσματικό σημείο μέσω αξονικής ρύθμισης των εξαρτημάτων υπερέντασης. Η πυκνότητα του στροφείου καρβιδίου του πυριτίου είναι χαμηλή, ο βαθμός διαταραχής της λειτουργίας του άξονα είναι μικρός, η λειτουργία της αντλίας είναι πιο σταθερή. Υπάρχει ένας μεγάλος κωνικός χώρος ανάμεσα στο ...
 • SiC_Slurry_pump 150LYT

  SiC_Slurry_pump 150LYT

  Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και ΧΡΗΣΕΙΣ της αντλίας LYT: όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το μέσο είναι κατασκευασμένα από καρβίδιο πυριτίου, αντοχή στη φθορά και αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας. Η συσκευή αξονικής ρύθμισης παρέχεται για να διατηρεί την αντλία σε λειτουργία στο αποτελεσματικό σημείο μέσω αξονικής ρύθμισης των εξαρτημάτων υπερέντασης. Η πυκνότητα του στροφείου καρβιδίου του πυριτίου είναι χαμηλή, ο βαθμός διαταραχής της λειτουργίας του άξονα είναι μικρός, η λειτουργία της αντλίας είναι πιο σταθερή. Υπάρχει ένας μεγάλος κωνικός χώρος ανάμεσα στο ...
 • SiC_Slurry_pump 200LYT

  SiC_Slurry_pump 200LYT

  Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και ΧΡΗΣΕΙΣ της αντλίας LYT: όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το μέσο είναι κατασκευασμένα από καρβίδιο πυριτίου, αντοχή στη φθορά και αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας. Η συσκευή αξονικής ρύθμισης παρέχεται για να διατηρεί την αντλία σε λειτουργία στο αποτελεσματικό σημείο μέσω αξονικής ρύθμισης των εξαρτημάτων υπερέντασης. Η πυκνότητα του στροφείου καρβιδίου του πυριτίου είναι χαμηλή, ο βαθμός διαταραχής της λειτουργίας του άξονα είναι μικρός, η λειτουργία της αντλίας είναι πιο σταθερή. Υπάρχει ένας μεγάλος κωνικός χώρος ανάμεσα στο ...
 • SiC Slurry pump 250LYT

  Αντλία SiC Slurry 250LYT

  Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και ΧΡΗΣΕΙΣ της αντλίας LYT: όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το μέσο είναι κατασκευασμένα από καρβίδιο πυριτίου, αντοχή στη φθορά και αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας. Η συσκευή αξονικής ρύθμισης παρέχεται για να διατηρεί την αντλία σε λειτουργία στο αποτελεσματικό σημείο μέσω αξονικής ρύθμισης των εξαρτημάτων υπερέντασης. Η πυκνότητα του στροφείου καρβιδίου του πυριτίου είναι χαμηλή, ο βαθμός διαταραχής της λειτουργίας του άξονα είναι μικρός, η λειτουργία της αντλίας είναι πιο σταθερή. Υπάρχει ένας μεγάλος κωνικός χώρος ανάμεσα στο ...